Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

İşveren çalışanların ruh ve vücut bütünlüğünü korumak için bütün iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak ve çalışanlara gerekli araç ve gereçleri noksansız sağlamak zorundadır. Bu kanun ve yönetmeliklerle güvence altına alınmış ve belirlenmiştir. İşveren öncelikle toplu koruma önlemlerini çalışanları korumalı, toplu koruma önlemlerinin yeterli olmadığı noktada çalışanlara KKD (kişisel koruyucu donanım) temin etmelidir. İşverenin çalışanlara KKD vermediği durumlarda ağır idari para cezaları hatta bazı şartlar altında işyerinin mühürlenerek işin durdurulması söz konusudur. Bu sebepten ötürü çalışanlara KKD temin edilmesi yükümlülüğü işveren tarafından büyük bir dikkat ve özenle yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur.

Yorumlar (0)

Yorum yaz